Stress Echo

Σύγκριση με παλαιότερες μεθόδους

Το Stress Echo  είναι μία νέα μέθοδος πλήρους ελέγχου της καρδιαγγειακής λειτουργίας, η οποία κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στη σύγκρισή της με παλαιότερες μεθόδους λόγω της πληρότητας και εγκυρότητας των αποτελεσμάτων που προσφέρει και λόγω αμεσότητας του πορίσματος που εκδίδεται. Επίσης συγκριτικά με άλλες μεθόδους είναι λιγότερο επιβλαβής για τον οργανισμό του εξεταζόμενου ατόμου. Ας δούμε αναλυτικά έναν κατάλογο σύγκρισης της εξέτασης Stress Echo με χρήση δοβουταμίνης με άλλες μεθόδους εξέτασης της καρδιακής λειτουργίας.

Stress Echo Test έναντι Ηλεκτροκαρδιογραφήματος

Όταν ένα ασθενής ενώ πάσχει από στεφανιαία νόσο, υπάρχει η πιθανότητα να μην εμφανίζει στηθάγχη, σε ώρες που είναι σε κατάσταση ηρεμίας, και έτσι ένα απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα έχει μεγάλες πιθανότητες να μην καταφέρει να παρουσιάσει το πρόβλημα, αλλά να μας δώσει φυσιολογικά αποτελέσματα. Στις περιπτώσεις αυτές, αντιθέτως το stress-echo θα μπορέσει να καταγράψει την προβληματική λειτουργία, ακριβώς επειδή πραγματοποιεί μετρήσεις και καταγράφει ενδείξεις ενώ το σώμα βρίσκεται σε κατάσταση τεχνητώς δημιουργημένου στρες. Με τον τρόπο αυτό δίνονται καταγραφές από στιγμές που η καρδιά ζητάει περισσότερο οξυγόνο και έτσι στην περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα/στένωση και άρα η αιμάτωση είναι μειωμένη να εμφανίζεται ξεκάθαρα η διαταραχή στο ρυθμό του μυοκαρδίου. Αποτέλεσμα: το πόρισμα από ένα stress echo είναι σίγουρα πιο πλήρες και αξιόπιστο συγκριτικά με αυτό ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

Stress Echo Test έναντι Τεστ Κοπώσεως

Και στην σύγκρισή του με ένα κλασικό τεστ κοπώσεως το Stress Echo υπερτερεί. Ακολουθώντας τις πιο πρόσφατες μελέτες (μερικές από τις οποίες ανήκουν και στον καθηγητή κύριο Καραγιάννη) και τις διεθνείς οδηγίες το Stress Echo Test θεωρείται η κατάλληλη μέθοδος εξέτασης ιδιαίτερα για ασθενείς με καρδιαγγειακά προβλήματα, ή με ιατρικό ιστορικό διαβήτη ή υπέρτασης ή κληρονομικότητας, και για ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με στεφανιαία νόσο, ή που πραγματοποιήσει επέμβαση bypass ή «μπαλονάκι», όπως επίσης και για ασθενείς που έχουν υποστεί έμφραγμα μυοκαρδίου παλαιότερα. Εξαιρετικά ενδεδειγμένο θεωρείται το Stress Echo τεστ για άτομα που παρουσιάζουν κινητικές δυσκολίες ή και αναπηρία, ακριβώς λόγω της μη ανάγκης κίνησης κατά τη διάρκεια της εξέτασης, σε αντίθεση με το τεστ κοπώσεως το οποίο απαιτεί κίνηση πάνω σε κυλιόμενο διάδρομο ή σε στατικό ποδήλατο

Stress Echo έναντι Σπινθηρογραφήματος του Μυοκαρδίου

Το Stress Echo συγκριτικά με το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου αν και  έχει αντίστοιχη διαγνωστική αξία, υπερτερεί σε ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο: ο εξεταζόμενος που θα επιλέξει το Stress Echo test αποφεύγει την έκθεση σε ακτινοβολία. Κατά τη διενέργεια ενός σπινθηρογραφήματος ο εξεταζόμενος ασθενής λαμβάνει μεγάλη ποσότητα ακτινοβολίας (θεωρείται ότι είναι αντίστοιχη ποσότητα με αυτή που θα λάμβανε εάν πραγματοποιούσε περίπου διακοσίων ακτινογραφιών θώρακος). Αντίθετα, κατά τη διενέργεια ενός Stress Echo τεστ η λαμβανόμενη ακτινοβολία είναι μηδενική. Πλέον των ευκόλως κατανοητών υπέρ, για τον ανθρώπινο οργανισμό, της μη λήψης ακτινοβολίας, υπάρχει και ένα ακόμα ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά για άτομα με πλούσιο καθημερινό πρόγραμμα: μετά τη διενέργεια ενός Stress Echo Test ο εξεταζόμενος μπορεί χωρίς περιορισμούς και χωρίς κάποια προφύλαξη για τα οικεία του πρόσωπα να επιστρέψει άμεσα στο σπίτι ή στην εργασία του.